Onderwijs

Onderwijs

Intern Indonesia werkt samen met verschillende scholen, educatieve projecten en organisaties in Indonesië waar jij als student of vrijwilliger aan de slag kunt. Wij van Intern Indonesia vinden het belangrijk om op te komen voor de kwetsbare doelgroepen, daarom houden wij ons ook aan de richtlijnen van Think Volunteer om verantwoorde zorg met een positieve impact te waarborgen. De belangrijke aspecten eigen kracht, empowerment, persoonlijke ontwikkeling, sociale zorg en het creëren van een betere leefomgeving staan centraal bij het werken met kwetsbare doelgroepen.

Ben jij geïnteresseerd om bij één van de onderstaande sectoren te werken, neem dan contact met ons op voor meer informatie. Zodat we samen een positieve impact kunnen leveren op een verantwoorde manier.

Basisonderwijs 

Stage, vrije minor, onderzoek of vrijwilligerswerk in het basisonderwijs


Basis onderwijs, momenteel werken wij samen met vier basisscholen. Alle scholen hebben ervaring met internationale studenten. Bij 2 van de vier basisscholen is de voertaal voornamelijk Indonesisch. Bij de twee andere basisscholen is de voertaal voornamelijk Engels. Deze scholen behoren tot de lokale scholengemeenschap. De leeftijd van de kinderen ligt ongeveer tussen 6 en 12 jaar oud en komen allemaal uit de regio.

Ben jij creatief, houd jij van werken met kinderen en wil jij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen hier? Wil jij samen met leerkrachten nieuwe ideeën ontwikkelen en een aantal maanden in het echte Indonesië wonen? Dan is een van deze school wat voor jou!

Je werkzaamheden

– Lessen voorbereiden en lesgeven: dit zal voornamelijk Engelse / Sport & Spel les zijn
– Je draagt samen met de andere leerkrachten zorg voor de kinderen op school
– Je denkt en draagt bij aan projecten die op school ontwikkeld worden
– Huiswerkbegeleiding
– Individuele begeleiding
– Meedraaien met het team
– Zelf een project bedenken en uitvoeren op de school. Dit kunnen lessen over een bepaald onderwerp zijn, maar ook bijvoorbeeld een onderzoek met advies voor de directie.
Laat je creativiteit de vrije loop, eigen kennis en ideeën zijn altijd welkom!


social work - Intern Indonesia

Je kunt wat betekenen als je:

– minimaal 18 jaar oud bent
– je de Engelse taal goed beheerst
– je goed kan samenwerken in een team, maar ook zelfstandig aan de slag kan
– je flexibel, proactief en enthousiast bent
– je de taal spreekt of gemotiveerd bent om de basis van de Indonesische taal te leren

Wil je meer weten? Neem gerust contact op!


Locaties: West-Sumatra, Yogyakarta, Bali & Kupang 
Plekken beschikbaar voor:
Vrijwilligers of studenten met een sociale of educatieve achtergrond
(PABO / SPW / SPH / Pedagogiek / Psychologie)

Mogelijkheden: stage, vrije minor, onderzoek & vrijwilligerswerk

Nederlandse school

Stage, vrije minor, onderzoek of vrijwilligerswerk op een Nederlandse school


De Nederlandse school biedt lessen aan voor kinderen en volwassenen in Indonesië. Er wordt NTC les gegeven. Dat betekent dat de nadruk van de lessen ligt op de Nederlandse taal en cultuur.

Missie
Het geven van Nederlands taal- en cultuuronderwijs aan kinderen van twee tot achttien jaar met een Nederlandstalige achtergrond in Indonesië.

Visie
Ter voorbereiding op een soepele instroom in het Nederlands/Belgisch onderwijs in een prettige en veilige omgeving kwalitatief goed primair, voortgezet en peuteronderwijs geven dat gericht is op de Nederlandse taal en cultuur en in stand gehouden wordt door voldoende financiële middelen en professionele leerkrachten.

Op deze Nederlandse school worden verschillende programma’s aangeboden:
– De taalspeelgroep
– Primair NTC onderwijs
– Voortgezet onderwijs
– Taalcursussen
Neem contact op voor de complete beschrijving van deze programma’s.

Je werkzaamheden

– Observeren
– Lessen/activiteiten voorbereiden en uitvoeren
– Individuele aandacht geven, inspelen op behoeften van het individu – Netwerk betrekken
– Vergaderingen met het team: meedenken aan verbeteringen
Laat je creativiteit de vrije loop, eigen ideeën zijn altijd welkom!

Je kunt wat betekenen als je:

– minimaal 18 jaar oud bent
– minimaal drie maanden beschikbaar bent
– affiniteit hebt met kinderen/jongeren
– de Nederlandse taal goed beheerst
– gemotiveerd bent om Indonesisch te leren
– in een team kunt samenwerken

Locaties: Yogyakarta
Plekken beschikbaar voor: Vrijwilligers of studenten met een sociale of educatieve achtergrond
(PABO / SPW / SPH / Pedagogiek / Psychologie)

Mogelijkheden: stage, vrije minor, onderzoek & vrijwilligerswerk

Wil je meer weten? Neem gerust contact op!


Intern Indonesia

Speciaal onderwijs

Stage, vrije minor, onderzoek of vrijwilligerswerk op het speciaal onderwijs


Deze school biedt speciaal onderwijs aan kinderen die speciale zorg nodig hebben. De kinderen hebben een meervoudige handicap. De meesten zijn doof, doof en blind of doof en slechtziend. Het doel van de school is om de kinderen vaardigheden aan te leren om meer zelfstandig te worden.

Kinderen die zonder gehoor geboren worden, kunnen tegelijkertijd moeilijk spreken en zich hierdoor moeilijker uitdrukken dan iemand met gehoor.

De taalbarrière zal andere ontwikkelingen belemmeren, zoals:
1. Perceptie
2. Communicatie en taal
3. Cognitieve kracht en intelligentie
4. Sociale ontwikkeling
5. Emotionele ontwikkeling
6. Werkgelegenheid
7. Aanvaarding door de Gemeenschap

De onderwijsinstelling begeleidt de kinderen al vanuit een vroege leeftijd om zich te ontplooien tot zelfstandige jongeren. Taal is de sleutel tot leren. De kinderen kunnen al vanaf 2 jaar terecht bij deze onderwijsinstelling. Op deze school leren de kinderen praten, schrijven, lezen, maar ook rekenen en andere vakken. Er wordt veel met gebaren en liplezen gedaan.
Ook leren zij vaardigheden om zelfstandig te kunnen leven. Daarnaast worden de studenten vanaf het voortgezet onderwijs begeleid op het gebied van carrière.

Je werkzaamheden

– Lessen voorbereiden en lesgeven
– Individuele aandacht geven, inspelen op behoeften van het individu
– Ondersteunen bij huisbezoeken
– Uitvoeren van therapeutische lessen/interventies, gericht op de beperking van de kinderen.
– Vergaderingen met het team: meedenken aan verbeteringen van het project
– Zelf een project bedenken en uitvoeren op de school. Dit kan bijvoorbeeld nieuw lesmateriaal ontwikkelen of activiteiten bedenken die met de kinderen gedaan kunnen worden.
Laat je creativiteit de vrije loop, eigen ideeën zijn altijd welkom!

Je kunt wat betekenen als je:

– minimaal 18 jaar oud bent.
– je de Engelse taal goed beheerst.
– je goed kan samenwerken in een team, maar ook zelfstandig aan de slag kan.
– je flexibel, proactief en enthousiast bent
– je de taal spreekt of gemotiveerd bent om de basis van de Indonesische taal te leren.


Locaties: Yogyakarta
Plekken beschikbaar voor: 
Student of vrijwilliger met sociale of educatieve achtergrond: zowel basisonderwijs als middelbaar onderwijs.
(PABO / SPW / SPH / Pedagogiek / Psychologie)

Mogelijkheden: stage, vrije minor, onderzoek & vrijwilligerswerk

Wil je meer weten? Neem gerust contact op!

Voor- en naschoolse opvang straatkinderen

Stage, vrije minor, onderzoek of vrijwilligerswerk bij een voor- en naschoolse opvang straatkinderen


Deze organisaties zetten zich in voor de (straat)kinderen in de arme wijken rondom Yogyakarta, in de vorm van voor- en naschoolse opvang. Deze kinderen hebben helaas niet altijd toegang tot regulier onderwijs. De organisaties zorgen naast voor- en naschoolse opvang ook voor huiswerkbegeleiding, Engelse les en trainingen in een activiteitencentra. Onderwerpen waar bijvoorbeeld aandacht aan wordt besteed zijn: gezondheid, hygiëne, milieu etc. Daarnaast is persoonlijke aandacht en ontwikkeling erg belangrijk. Het doel is om kansen te creëren voor een betere toekomst.
Met de inwoners van deze arme wijken wordt er nagedacht en stil gestaan bij de belangen van de gemeenschap. Samen proberen we alle partijen actief te betrekken zodat er effectief samengewerkt kan worden aan verbeteringen.

Je werkzaamheden

– Lessen voorbereiden en lesgeven
– Huiswerkbegeleiding
– Individuele aandacht geven, inspelen op behoeften van het individu/persoonlijke ontwikkeling
– Vergaderingen met het team: meedenken aan verbeteringen van het project
– Workshops geven aan de lokale vrijwilligers van de organisatie
– Mogelijkheid om ter plaatse een fundraising event te organiseren
Laat je creativiteit de vrije loop, eigen ideeën zijn altijd welkom!

Indonesian child - Intern Indonesia

Je kunt wat betekenen als je:

– minimaal 18 jaar oud bent
– de Engelse taal goed beheerst
– goed kan samenwerken in een team, maar ook zelfstandig aan de slag kan
– flexibel, proactief en enthousiast bent
– de taal spreekt of gemotiveerd bent om de basis van de Indonesische taal te leren


Locaties: West-Sumatra, Yogyakarta
Plekken beschikbaar voor: Student of vrijwilliger met sociale of educatieve achtergrond: zowel basisonderwijs als middelbaar onderwijs.
(PABO / SPW / SPH / Pedagogiek / Psychologie)

Mogelijkheden: stage, vrije minor, onderzoek & vrijwilligerswerk

Wil je meer weten? Neem gerust contact op!

Internationale school

Stage, vrije minor, onderzoek of vrijwilligerswerk op een internationale school


Op deze international school werken ervaren en gekwalificeerde internationale en Indonesische leraren. Zij bieden kwalitatief hoogstaand onderwijs voor klassen die variëren van kleuterschool tot basisschool.
Binnen de International school zijn ook gespecialiseerde docenten voor de vakken Kunst, Muziek, Sport, Vreemde talen, Informatietechnologie (IT) en Informatica (CS) aan het werk.

De campus bevindt zich in een ruime tuin die wordt omringd door teak, mango, cacao, stervruchten en andere bomen. De klaslokalen kijken uit op een centrale binnenplaats die dient als speeltuin. De school heeft zijn eigen sportvelden, een wetenschappelijk laboratorium, een muziekstudio, een kunststudio, een bibliotheek, een computerlokaal, een talencentrum en een kantine.

De school is geleidelijk uitgegroeid tot een school van ongeveer 140 studenten uit landen over de hele wereld.

Je werkzaamheden

– Lessen voorbereiden en lesgeven
– Je draagt samen met de andere leerkrachten zorg voor de kinderen op school
– Je denkt en draagt bij aan projecten die op school ontwikkeld worden
– Huiswerkbegeleiding
– Individuele begeleiding
– Meedraaien met het team
– Je kunt zelf een project bedenken en uitvoeren op de school. Dit kunnen lessen over een bepaald onderwerp zijn, maar ook bijvoorbeeld een onderzoek met advies voor de directie
Laat je creativiteit de vrije loop, eigen kennis en ideeën zijn altijd welkom!

Locaties: Yogyakarta
Plekken beschikbaar voor:
Student of vrijwilliger met sociale of educatieve achtergrond: zowel basisonderwijs als middelbaar onderwijs.
(PABO / SPW / SPH / Pedagogiek / Psychologie)

Mogelijkheden: stage, vrije minor, onderzoek & vrijwilligerswerk

Wil je meer weten? Neem gerust contact op!

Je kunt wat betekenen als je:

– minimaal 18 jaar oud bent
– je de Engelse taal goed beheerst
– je goed kan samenwerken in een team, maar ook zelfstandig aan de slag kan
– je flexibel, proactief en enthousiast bent
– je de taal spreekt of gemotiveerd bent om de basis van de Indonesische taal te leren

social work - Intern Indonesia