Sociaal werk

Sociaal werk

Intern Indonesia werkt met vele verschillende projecten en organisaties die zich inzetten voor kwetsbare doelgroepen. Wij van Intern Indonesia vinden het belangrijk om deze kwetsbare doelgroepen te beschermen. Wij houden ons dan ook aan de richtlijnen van Think Volunteer om zo verantwoorde zorg met een positieve impact te waarborgen. De belangrijke aspecten eigen kracht, empowerment, persoonlijke ontwikkeling, sociale zorg en het creëren van een betere leefomgeving staan centraal bij het werken met kwetsbare doelgroepen.

Ben jij geïnteresseerd om met één van onderstaande doelgroepen te werken, neem dan contact met ons op voor meer informatie. Zodat we samen een positieve impact kunnen leveren op een verantwoorde manier.

Straatkinderen

Stage, vrije minor, onderzoek of vrijwilligerswerk met straat kinderen


Deze projecten zetten zich voornamelijk in voor de (straat)kinderen in arme wijken. Zij zorgen onder andere voor voor- en naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding, Engelse les en trainingen in een activiteitencentra. Onderwerpen waar bijvoorbeeld aandacht aan wordt besteed zijn: gezondheid, hygiëne, milieu etc. Daarnaast ligt de focus ligt bij de ontwikkeling van de persoonlijkheid van de kinderen, waar ieder kind wordt behandeld als een uniek individu. Het doel is om deze kinderen kansen te bieden voor een betere toekomst en aan hun dromen te werken. De projecten willen niet alleen opvang en onderwijs bieden, maar ook structureel aan preventie werken: voorkomen dat kinderen op straat belanden.

Je werkzaamheden

- Lessen voorbereiden en lesgeven
- Huiswerkbegeleiding
- Individuele aandacht geven, inspelen op behoeften van het individu
- Mogelijkheid om ter plaatse een fundraising event te organiseren
- Vergaderingen met het team: meedenken aan verbeteringen van het project
- Laat je creativiteit de vrije loop, eigen ideeën zijn altijd welkom!

Je kunt wat betekenen als je:

- minimaal 18 jaar oud bent
- minimaal drie maanden beschikbaar bent
- affiniteit hebt met kinderen/jongeren
- de Engelse taal beheerst
- in een team kunt samenwerken

Locaties:
West-Sumatra, Yogyakarta, Bali & Kupang 
Plekken beschikbaar voor:
iedereen

Mogelijkheden: stage, vrije minor, onderzoek & vrijwilligerswerk

Wil je meer weten? Neem gerust contact op!


Dove kinderen

Stage, vrije minor, onderzoek of vrijwilligerswerk met dove kinderen


Kinderen die zonder gehoor geboren worden, kunnen tegelijkertijd moeilijk spreken en zich hierdoor moeilijker uitdrukken dan iemand met gehoor.

De taalbarrière zal andere ontwikkelingen belemmeren, zoals:
1. Perceptie
2. Communicatie en taal
3. Cognitieve kracht en intelligentie
4. Sociale ontwikkeling
5. Emotionele ontwikkeling
6. Werkgelegenheid
7. Aanvaarding door de Gemeenschap

De onderwijsinstelling begeleidt de kinderen al vanuit een vroege leeftijd om zich te ontplooien tot zelfstandige jongeren. Taal is de sleutel tot leren. De kinderen kunnen al vanaf 2 jaar terecht bij deze onderwijsinstelling. Op deze school leren de kinderen praten, schrijven, lezen, maar ook rekenen en andere vakken. Er wordt veel met gebaren en liplezen gedaan.
Ook leren zij vaardigheden om zelfstandig te kunnen leven. Daarnaast worden de studenten vanaf het voortgezet onderwijs begeleid op het gebied van carrière.

Je werkzaamheden

- Lessen voorbereiden en lesgeven
- Individuele aandacht geven, inspelen op behoeften van het individu
- Vergaderingen met het team: meedenken aan verbeteringen van het project
- Laat je creativiteit de vrije loop, eigen ideeën zijn altijd welkom!

Je kunt wat betekenen als je:

- minimaal 18 jaar oud bent
- minimaal driemaanden beschikbaar bent
- affiniteit hebt met kinderen/jongeren
- de Engelse taal beheerst
- in een team kunt samenwerken


Plekken beschikbaar voor:
iedereen

Mogelijkheden: stage, vrije minor, onderzoek & vrijwilligerswerk

Wil je meer weten? Neem gerust contact op!


Gehandicapte kinderen

Stage, vrije minor, onderzoek of vrijwilligerswerk met gehandicapte kinderen op een school


Deze school biedt hulp aan kinderen die speciale zorg nodig hebben. De kinderen hebben een meervoudige handicap. De meesten zijn doof, doof en blind of doof en slechtziend. Het doel van de school is om de kinderen vaardigheden aan te leren om meer zelfstandig te worden.
De school hanteert een een-op-een begeleiding. Dit is een manier van lesgeven waarbij elk kind een leraar heeft die met hem of haar samenwerkt. Op deze manier kunnen de unieke behoeften van elk kind door de leraar worden behandeld. Ook wordt er lesgegeven in kleine groepjes zodat de kinderen leren te luisteren in een groepssetting en leren ze om geduldig te zijn.

De school is uitgerust met een bibliotheek met braille- en gedrukte boeken, samen met videolampen voor kinderen die een grote afdruk willen hebben. Er is een zwembad op de school dat speciaal is ontworpen voor kinderen met meervoudige beperkingen. Er zijn computers voor de kinderen om hun luistervaardigheid, toetsenbordvaardigheden en toegang tot technologische vaardigheden te ontwikkelen.

Je werkzaamheden

– Lessen voorbereiden en lesgeven
– Individuele aandacht geven, inspelen op behoeften van het individu
– Vergaderingen met het team: meedenken aan verbeteringen
– Laat je creativiteit de vrije loop, eigen ideeën zijn altijd welkom!

Je kunt wat betekenen als je:

- minimaal 18 jaar oud bent
- minimaal driemaanden beschikbaar bent
- affiniteit hebt met kinderen/jongeren
- de Engelse taal beheerst
- in een team kunt samenwerken


Plekken beschikbaar voor:
iedereen

Mogelijkheden: stage, vrije minor, onderzoek & vrijwilligerswerk

Wil je meer weten? Neem gerust contact op!


Stage, vrije minor, onderzoek of vrijwilligerswerk met gehandicapte kinderen in een woonvoorziening


Mensen met een beperking worden in Indonesië niet zo geaccepteerd als in Nederland. Men schaamt zich voor het krijgen van een kind die een beperking heeft. Dit kan worden gezien als een ‘slecht karma’. In Indonesië zijn ze hierdoor snel geneigd om hen af te staan, maar ook vanwege financiële redenen. Een mens met een verstandelijke/lichamelijke beperking heeft zijn eigen kwaliteiten en heeft net zoveel recht er te zijn als ieder ander en het recht om zichzelf te zijn. Wij werken met een instelling die opvang, lesprogramma’s en activiteiten aanbieden voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een beperking. Ook zijn er twee fysiotherapeuten in dienst waardoor een stage voor fysiotherapie ook mogelijk is.

Je werkzaamheden

- Meelopen met het team 
- Activiteiten aanbieden aan cliënt 
- Inspelen op behoefte van de cliënt 
- Netwerk cliënt actief betrekken 
- Vergaderingen met het team: meedenken aan verbeteringen 
- Laat je creativiteit de vrije loop, eigen ideeën zijn altijd welkom! 

Je kunt wat betekenen als je:

– kennis en werkervaring hebt in: Verpleegkunde / Fysiotherapie / Social Work / Pedagogiek / Psychologie of vergelijkbaar
– minimaal 18 jaar oud bent
– minimaal drie maanden beschikbaar bent
– affiniteit hebt met verstandelijk/lichamelijk beperkten
– de Engelse taal beheerst
– bereid bent om de basis Indonesisch te leren
– in een team kunt samenwerkenPlekken beschikbaar voor: iedereen
Mogelijkheden: stage, vrije minor, onderzoek & vrijwilligerswerk

Wil je meer weten? Neem gerust contact op!

HIV/Aids

Stage, vrije minor, onderzoek of vrijwilligerswerk bij een HIV/Aids project


In Indonesië zijn er veel mensen besmet met HIV of Aids. Dit is een gevoelig onderwerp, aangezien er nog steeds op seksualiteit en drugs een taboe ligt. Dit maakt het voor de gediagnosticeerde mensen lastig om hulp en ondersteuning te zoeken. Gelukkig zijn er projecten die zich inzetten voor deze doelgroep.
Er worden voorlichtingen en trainingen gegeven zodat mensen leren omgaan met hun aandoening en de bijkomende psychische en sociale problemen. Er wordt gefocust op empowerment. Mensen met HIV of Aids worden geholpen weer grip te krijgen op hun eigen situatie en omgeving, zodat ze weer kunnen deelnemen aan de samenleving.

Je werkzaamheden

– Meelopen met het team
– Vergaderingen met het team: meedenken aan verbeteringen van het project
– Uitvoeren van interventies, voorlichtingen en trainingen
– Activiteit inbrengen om bijvoorbeeld te werken aan zelfvertrouwen
– Laat je creativiteit de vrije loop, eigen ideeën zijn altijd welkom!

Plekken beschikbaar voor: student of vrijwilliger marketing/management achtergrond, student of vrijwilliger met social work/verpleegkunde/pedagogiek/psychologie of vergelijkbare achtergrond.
Mogelijkheden: stage, vrije minor, onderzoek & vrijwilligerswerk

Wil je meer weten? Neem gerust contact op!

Je kunt wat betekenen als je:

– kennis en werkervaring hebt in: Verpleegkunde / Social work (mbo&hbo) / Pedagogiek / Psychologie of vergelijkbaar
– minimaal 18 jaar oud bent
– minimaal drie maanden beschikbaar bent
– de Engelse taal beheerst
– meer dan een basis woordje Indonesisch kunt spreken
– in een team kunt samenwerken

Human rights 

Stage, vrije minor, onderzoek of vrijwilligerswerk voor projecten m.b.t. human rights


Er zijn een aantal projecten/stichtingen die zich inzetten voor human rights, een rechtvaardige en gelijkwaardige samenleving in Indonesie. 

Zo worden vrouwen ondersteund om te vechten voor de rechten van vrouwen en kinderen en om elk soort van geweld te voorkomen. De thema’s die behandeld worden zijn onder andere: Het voorkomen van geweld binnenshuis, vrouwen en kinderen waarschuwen voor mensenhandel, geweld en seksueel misbruik, seksuele voorlichting, behandelen van agressieproblemen in de zin van voorlichting en trainingen voor mannen.

Missie

Het vergroten van het publieke bewustzijn over de waarden van rechtvaardigheid en Gendergelijkheid.

Behandelde kwesties:
– Handel in vrouwen en kinderen, huiselijk geweld, seksuele uitbuiting, kinderprostitutie
– Rechten van vrouwen en kinderen

Visie

De realisatie van een rechtvaardige, democratische en gelijke samenleving.

Je werkzaamheden

– Bijdragen aan de trainingen en workshops

– Programma’s ontwikkelen die ten goede komen aan de bescherming en ontwikkeling van kinderen in Indonesië
– Fundraising
– Onderzoek
– Field visits
– Vergaderingen met het team: meedenken aan verbeteringen van het project
– Laat je creativiteit de vrije loop, eigen ideeën zijn altijd welkom!

Je kunt wat betekenen als je:

- minimaal 18 jaar oud bent
- minimaal driemaanden beschikbaar bent
- affiniteit hebt met kinderen/jongeren
- de Engelse taal beheerst
- in een team kunt samenwerken


Plekken beschikbaar voor: student of vrijwilliger die zich in willen zetten voor gelijke mensenrechten, vanuit allerlei opleidingsachtergronden.
Mogelijkheden: stage, vrije minor, onderzoek & vrijwilligerswerk

Wil je meer weten? Neem gerust contact op!

Weeshuis

Stage, vrije minor, onderzoek of vrijwilligerswerk in een weeshuis


Traditioneel gezien is men geneigd om kinderen die in armoede leven uit huis te plaatsen omdat dat ‘beter voor hen is’, zo hebben ze in ieder geval toegang tot basisvoorzieningen en kunnen ze naar school, zo wordt geredeneerd. In Indonesië zijn er om deze redenen veel weeshuizen ontstaan.
Intern Indonesia vindt dat alleen armoede nooit de reden zou mogen zijn voor uithuisplaatsing van een kind. In de meeste gevallen is het nog altijd beter voor het kind om op te groeien in een gezinsomgeving (ook als dat niet de eigen familie is) vanwege de ondersteuning en affectie die kan worden gegeven en die essentieel zijn voor de gezonde ontwikkeling van het kind. Helaas is er in Indonesië onvoldoende geld, kennis en zijn er weinig middelen om dit te realiseren. De kinderen zijn lang niet allemaal echt wees, sommigen zitten hier vanwege armoede van ouders. Ouders mogen zo vaak komen als ze willen. Wij werken samen met weeshuizen welke openstaan voor verbetering en kijken naar het kind als individu. Samen proberen we zoveel mogelijk een gezinsomgeving te creëren.

Je werkzaamheden

– Engelse les en educatie over onderwerpen zoals: gezondheid, hygiëne, milieu etc.
– Vergaderingen met het team: meedenken aan verbeteringen van de zorg bijv. waar mogelijk zoveel mogelijk kinderen terug naar huis of pleeggezin.
– Netwerk kind actief betrekken
– Inspelen op behoefte vragen van het kind
– Activiteiten inbrengen voor de kinderen om bijvoorbeeld te werken aan zelfvertrouwen
– Laat je creativiteit de vrije loop, eigen ideeën zijn altijd welkom!

Je kunt wat betekenen als je:

– kennis en werkervaring hebt in: Verpleegkunde / Social Work / Pedagogiek / Psychologie of vergelijkbaar)
– minimaal 18 jaar oud bent
– minimaal drie maanden beschikbaar bent
– de Engelse taal beheerst
– in een team kunt samenwerken

Plekken beschikbaar voor:
student of vrijwilliger marketing/management achtergrond, student of vrijwilliger met social work/pedagogiek/psychologie of vergelijkbare achtergrond.

Mogelijkheden: stage, vrije minor, onderzoek & vrijwilligerswerk

Wil je meer weten? Neem gerust contact op!


*er wordt niet van je verwacht dat je de kinderen gaat verzorgen, integendeel. Veel vrijwilligers willen kortdurend komen werken in een weeshuis, iets wat niet bijdraagt aan de hechtingsproblematiek bij de kinderen, ook jij gaat na een aantal maanden weer weg. Het is dus belangrijk om de verzorgende taak over te laten aan de vaste verzorgers. Jij bent er om het weeshuis te helpen door de caregivers te ondersteunen en de kinderen wat te leren.

Crisisopvang 

Stage, vrije minor, onderzoek of vrijwilligerswerk in een crisishuis


De crisishuizen zijn bedoeld voor vrouwen die kwetsbaar zijn voor geweld of overlevenden van geweld zijn. De vrouwen kunnen tijdelijk in het crisishuis terecht en ontvangen hier ondersteuning en begeleiding. Er worden programma’s aangeboden die gericht zijn op zowel juridisch als psychologisch welzijn van de vrouwen. Empowerment staat hierbij centraal. Het doel is om de vrouwen te voorzien van kennis, vaardigheden om hen te versterken en te bevrijden van geweld. Naast hulp voor vrouwen, worden er ook programma’s aangeboden voor mannen. Denk hierbij aan het leren omgaan met emotie en agressie.

Je werkzaamheden

– Meelopen met het team
– Individuele aandacht geven, inspelen op behoeften van het individu. Denk aan: traumaverwerking bijv.
– Activiteiten inbrengen om bijvoorbeeld te werken aan zelfvertrouwen, weerbaarheid
– Voorlichting geven over gezondheid, hygiëne en milieu.
– Vergaderingen met het team: meedenken aan verbeteringen van de zorg
– Laat je creativiteit de vrije loop, eigen ideeën zijn altijd welkom!

Je kunt wat betekenen als je:

– kennis en werkervaring hebt in: Verpleegkunde / Social work (mbo&hbo) / Pedagogiek / Psychologie of vergelijkbaar)
– minimaal 18 jaar oud bent
– minimaal drie maanden beschikbaar bent
– de Engelse taal beheerst
– een basis woordje Indonesisch kunt spreken
– in een team kunt samenwerken

Plekken beschikbaar voor: student of vrijwilliger marketing/management achtergrond, student of vrijwilliger met social work/pedagogiek/psychologie of vergelijkbare achtergrond.
Mogelijkheden: stage, vrije minor, onderzoek & vrijwilligerswerk

Wil je meer weten? Neem gerust contact op!