Stichting Think Volunteer

Check de website

Samenwerking

Intern Indonesia heeft een nauwe samenwerking met Think Volunteer. Intern Indonesia hecht veel waarde aan goede en verantwoorde zorg als het gaat om werken met kwetsbare doelgroepen. Wij vinden het van belang om hier de juiste aandacht aan te besteden.

Think Volunteer zet zich dan ook in voor verantwoord vrijwilligerswerk met een positieve impact! Intern Indonesia houdt zich daarom ook aan de richtlijnen van Think Volunteer.

Logo Think Volunteer

Verantwoorde zorg

Verantwoorde zorg met een positieve impact is het uitgangspunt van Think Volunteer. Think Volunteer heeft dan ook richtlijnen waar als student of vrijwilliger aan voldaan moet worden. Think Volunteer wil middels haar richtlijnen de kwetsbare doelgroepen in Indonesië beschermen. Onderdelen van de richtlijnen zijn onder andere de workshop en het coaching traject. De richtlijnen zijn gebaseerd op onderzoek en omvat verschillende aandachtspunten. Denk hierbij aan duurzaamheid, cultuur verschillen, hechting, sociaal werk in Indonesië etc. Wil jij je graag inzetten voor de kwetsbare doelgroepen middels een stage, vrije minor, onderzoek of vrijwilligerswerk?

Dat kan! Check ons aanbod op het gebied van sociaal werk, educatie, de gezondheidszorg of milieu & natuur via de volgende link: werken met kwetsbare doelgroepen.


Image

Wat houd de workshop precies in?

De workshop is een belangrijk onderdeel en is dan ook verplicht om te volgen. De workshop bestaat uit 5 dagdelen. Door deze workshop te volgen wordt jij klaar gestoomd voor het werk dat je gaat verrichten bij het project. Tijdens de workshop zul je verdieping krijgen in:

– De introductie van het project
– Social Work en Pedagogiek
– Hechting en Trauma
– Better Care Network
– Cultuur en geloof
– Ethiek en dilemma’s
– Duurzame projecten
– Kwaliteiten en valkuilen
– De Indonesische taal


Workshop

Before anything else, preparation is the key to success

- A.G. Bell

Coaching traject

Think Volunteer kijkt samen met jou naar wat je kwaliteiten zijn en hoe je deze gaat inzetten in de praktijk. Je wordt gekoppeld aan een Social Worker, waarmee je samen supervisie gaat doen. Aan het einde van jouw stage- of vrijwilligersperiode wordt er terug geblikt en geëvalueerd.

Supervisie

De eerste drie maanden krijg jij de kans om samen met anderen supervisie bijeenkomsten te volgen. Je wordt begeleid door een social worker. Tijdens jouw ervaring in het buitenland kun je tegen bepaalde dingen aan lopen. Voorbeelden hiervan zijn een cultuurshock, verschillende normen en waarden en verkeerde verwachtingen.
Bij supervisie staat denken en reflecteren centraal. Ingebrachte casussen worden inzichtelijk gemaakt en persoonlijke ontwikkeling wordt gestimuleerd. Tijdens en na jouw stage- of vrijwilligersperiode wordt er terug geblikt en geëvalueerd.

Als je na die drie maanden nog behoefte hebt aan een coaching traject, dan kan dit voor €50 per maand.

Wil je meer weten over Think Volunteer?

Check dan: